Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Riskgrupp

En del personer kan få väldigt allvarliga symtom av covid-19. Du kan tala med din läkare för att bedöma om du tillhör en riskgrupp eller inte.

Risken för att bli allvarligt sjuk av covid-19 är högre för personer som är 70 år och äldre. Även vissa sjukdomar som kan öka risken för att få svåra symtom.

Hitta direkt