Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändring av vaccinationsbokning - endast personer födda 1942 och tidigare

På grund av det stora intresset för vaccinationsbokningen, ändras bokningen från och med 10 mars till att endast gälla för personer födda 1942 och tidigare samt eventuell samboende partner till dessa.

Detta för att minska trycket på bokningsnumret och säkerställa att de äldsta blir vaccinerade först.

Är du född 1942 eller tidigare kan du från och med 10 mars ringa 0498-26 98 00. Tillgången till vaccin är fortsatt mycket begränsad och alla som ringer kommer inte att kunna få en tid för vaccination just nu.

När vi har större tillgång till vaccin, kommer övriga grupper kunna boka tid för vaccination.