Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Röd bild med illustration på två människor och texten "Råd och rekommendationer - håll dig uppdaterad".

Råd och rekommendationer

Alla har ett eget ansvar att minska smittspridningen av covid-19. Här hittar du förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. 

Nationella allmänna råd och rekommendationer

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om vad som gäller för alla individer och verksamheter:

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Stanna hemma och testa dig om du har symtom

Alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma. Personer från sex år som inte haft covid-19 det senaste halvåret bör även testa sig. Rekommendationen gäller både de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade. Om någon i hushållet blir sjuk bör övriga personer vara extra uppmärksamma på symtom.
 
Läs mer på krisinformation.se: Om du eller någon i din närhet blir sjuk
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Hur länge bör jag stanna hemma?
 
Om någon i hushållet insjuknar i covid-19
Om en person har bekräftad covid-19 ska de som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. 
 
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 för att minska spridningen av smittan.

Läs mer på krisinformation.se: Vaccin mot mot covid-19

Alla vuxna rekommenderas att ta en tredje vaccindos

Påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom. 

Läs Krisinformations nyhet om påfyllnadsdos

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

  • Stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion. Du bör även testa dig för covid-19.
  • Håll avstånd till andra människor.
  • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
  • Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten: Så skyddar du sig själv och andra

Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för att testa sig och att stanna hemma

Rekommendationer vid inresa till Sverige

Testa dig vid inresa

Alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.
 

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation till alla som reser in i Sverige

Ny variant av coronaviruset: Rekommendationer vid inresa från en rad länder i södra Afrika

Den som har varit i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) någon gång de senaste sju dagarna före ankomsten till Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter inresa, helst samma dag, samt att ta ett nytt test efter fem dagar.
 
Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Barn under förskoleklassålder omfattas inte. Alla som omfattas uppmanas att stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige oavsett om de har symtom eller inte. Den uppmaningen gäller även barn oavsett ålder.
 
Fler länder kan tillkomma, uppger Folkhälsomyndigheten.
 

Vaccinationsbevis vid större arrangemang inomhus

Från och med den 1 december måste arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

Arrangörer kan också välja att alla som deltar i evenemanget ska visa vaccinationsbevis och legitimation, om evenemanget är inomhus och fler än 100 personer deltar. Om deltagarna inte behöver visa upp vaccinationsbevis ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas av arrangörerna istället:

  • deltagarna ska ha anvisad sittplats,
  • sällskap ska bestå av max åtta personer,
  • sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

Länsstyrelsen kontrollerar efterlevnaden

Läs mer på Länsstyrelsen Gotlands webbplats: Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar - läs mer på Polisens webbplats

Så skaffar du vaccinationsbevis

Som vaccinationsbevis används de covidbevis som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Du som redan har ett vaccinationsbevis behöver inte göra något.


Om du inte har ett vaccinationsbevis och du har e-legitimation kan du enkelt skaffa ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se. Om giltighetstiden på ditt vaccinationsbevis har gått ut så hämtar du ett nytt bevis på samma ställe.

 

Hitta direkt