Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (9 mars)

Publicerad 2021-03-09 14:32
Dagens rapport visar på 5 nya fall av covid-19 på Gotland. Därmed har Gotland hittills totalt 2779 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.
På Visby lasarett vårdas för närvarande fyra patienter med covid-19 i smittsamt skede, varav en patient har behov av IVA-vård. Därtill vårdas två patienter i behov av eftervård.
 
 
 

 

Tänk på det här

Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan. Du har personligt ansvar.
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan
  • Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19
  • Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra