Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du hjälpa till?

Region Gotland och civilsamhället arbetar tillsammans. Röda korset och Svenska kyrkan samordnar frivilliga insatser.

Volontärer sökes till Röda Korset

Röda Korset behöver fler volontärer som hjälper till under coronapandemin. Röda Korset har lång erfarenhet av att samordna volontärer under kriser och katastrofer.

Facebookgruppen ”Covid-19 hjälpande hand Gotland”

Gruppen är startad av eldsjälen Evelina Olsson och administreras av henne och Röda Korset på Gotland. Det är en grupp för både de personer som behöver hjälp med att till exempel handla mat och de frivilliga som kan hjälpa till att uträtta ärenden åt andra. Gruppens administratörer ser till att koppla samman ett behov med en hjälpande hand.

För dig som vill stötta gotländska företag

De gotländska företagen behöver stöd i ett tufft ekonomiskt läge. Du kan bidra genom att handla varor och tjänster lokalt och sprida kampanjen "Gotland behöver dig". Stöd kampanjen Gotland behöver dig I syfte att stödja och hjälpa Gotland genom den här tuffa perioden har en gemensam kampanj inletts, för att tillsammans försöka mildra både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna till följd av coronaviruset.

Förhoppningen är att alla som har möjlighet stöttar lokala företag, restauranger och handlare under dessa utmanande tider. Kampanjen är ett gemensamt initiativ från näringslivet och det offentliga och bakom den står Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Företagarna, Svenskt näringsliv, Lantbrukarnas riksförbund, Visby centrum, Gotland handel, Gotlands krögarförening, Region Gotland och länsstyrelsen.

Gör så här för att stötta kampanjen:


 

Hitta direkt