Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av vaccination mot covid-19 – så går det till

Alla som är över 18 år och vill vaccinera sig mot covid-19, kommer att få tid för vaccination. Intresset för att vaccinera sig är stort och det är glädjande.

På grund av forsatta begränsningar i tillgången till vaccin, kan inte alla vaccineras samtidigt. Därför sker vaccinationsbokning med en åldersgrupp åt gången. 

Hur bokar jag tid för vaccination mot covid-19?

Du kan boka tid på den vaccinationsmottagning som passar dig bäst. Du behöver alltså inte vara listad på aktuell vårdcentral för att boka tid för vaccination där. Du kan också välja att vaccinera dig på en tillfällig vaccinationsmottagning i Visby, Klintehamn eller Fårösund, om det passar dig bättre.

Om du ingår i den fas som har klartecken för att boka tid för vaccination gör du så här:

  • Ring oss på telefon 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Tiderna tar ibland fort slut. Telefonbokningen är ett automatiskt system, vilket innebär att alla dagens cirka 400 telefontider kan ta slut på några minuter. Du kan då försöka igen nästkommande vardag.
    Är det fullt på just den vaccinationsmottagning du valt, kan du ringa igen och välja en annan geografisk plats (norra Gotland, Visby eller Södra Gotland). Det kan finnas lediga tider. Du behöver inte vara listad på en specifik vårdcentral eller mottagning för att kunna boka vaccinationstid där. Är du listad på vårdcentralen Visborg eller Unicare, kan du ändå välja en annan mottagning om det passar dig bättre. 
  • I tidsbokningen får du ett erbjudande om en samtalstid då vi ringer upp dig. Du får instruktioner om hur du tackar ja till den.
  • Får du besked om att det inte finns några tider kvar kan du ringa nästkommande vardag.
  • Du som har en samtalstid bokad kommer att bli uppringd av en administratör som bokar in tider för vaccination. Denne kommer att ställa frågor om du har fått allergiska reaktioner eller använder medicin – en så kallad hälsodeklaration. Tänk på att bokningen är till för att just boka vaccinationstid. Har du generella frågor eller funderingar kring vaccination, ring gärna 1177 Vårdguiden. 
  • Du fyller också i en hälsodeklaration som du får på plats på din vaccinationsmottagning. Vill du ha hjälp med att fylla i hälsodeklarationen finns det värdar på plats som kan hjälpa dig.
  • När du är inbokad på en tid för vaccinering får du instruktioner om hur det kommer att gå till och var du ska bli vaccinerad. Skriv gärna ner tid och plats.
  • Om du har godkänt information via sms vid bokningen, kommer du att få en påminnelse via sms. Den kommer två dagar innan din inbokade tid. Du får ingen bekräftelse direkt efter bokning, så var noga med att skriva ner tid och plats.
  • Du får två tider inbokade, en tid för första dosen av vaccin och en tid för dos två. Du får också information om vilket vaccin du blir inbokad på. På grund av de osäkra leveransplanerna för vaccin, kan detta komma att ändras. Du får dock alltid veta vid vaccinationstillfället vilket vaccin du får. Du kan inte själv välja vaccin.

Uppge allergiska reaktioner och läkemedel

Om du vid något tidigare tillfälle har fått en kraftig allergisk reaktion, så berättar du det vid bokningstillfället. Om du medicinerar nämner du även detta vid bokningen.