Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av vaccination mot covid-19 – så går det till

Här beskrivs hur du gör för att boka tid för vaccination mot covid-19.

Hur bokar jag tid för vaccination mot covid-19?


Barn 12-15 år

Från den 11 oktober erbjuds barn 12-15 år vaccination mot covid-19. Barnen behöver vara fyllda 12 år vid vaccinationstillfället. I Region Gotland genomförs vaccinationerna i skolmiljö, i nära samarbete mellan hälso- och sjukvård och skolan samt barn- och elevhälsan. Från den 29 september kan föräldrar boka tid för sitt barn via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30).

Läs mer om barnvaccinationen

 

Ungdom 16-17 år

Bokar vaccinationstid via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). 

Den första dosen vaccin ges på våra tillfälliga vaccinationsmottagningar. Dessa finns i  Slite, Visby och Hemse.

I samarbete med Gotlands gymnasieskolor ges dos 2 i skolornas lokaler under höstterminen 2021. I viss utsträckning ges även dos 1 i skolornas lokaler under höstterminen.

 • Inför vaccinationen får du muntligt besvara en hälsodeklaration. Vill du se hälsodeklarationen i förväg hittar du den här: 
  Länk till hälsodeklaration
 • Samtyckesblankett finns här:
  Länk till samtyckesblankett 
  (Gäller för ungdomar som har svårt att ta till sig av muntlig och skriftlig information och som därför kan behöva samtycke från vårdnadshavaren)

18 år och äldre

Kan boka tid på valfri vaccinationsmottagning; Visby, Hemse eller Slite. Det gäller oavsett vilken vårdcentral du är listad på.

Dos 1 bokar du genom att ringa 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). Du kan även få dos 1 på drop-in. Läs mer om drop-in vaccination

Dos 3 kan du boka via telefon eller via appen Alltid öppet. Bokningen öppnar för dig från 18 år cirka två veckor innan det gått fem månader sedan dos 2. 

För att boka i appen behöver du vara folkbokförd på Gotland och ha en e-legitimation. Bor du på Gotland men inte är folkbokförd här, kan du boka via telefon.

Prioritera dina vaccinationstider och boka endast om din dos 2 om du har medicinska skäl.

Att boka vaccinationstid via Alltid öppet

 • Här finns en steg-för-steg-guide till appen Alltid öppet 
 • Dos 3: Du som ska boka dos 3 får en kontrollfråga om det har gått fem månader sedan du fick dos 2. Om du svarar ja kommer du vidare i bokningen. 
 • Säsongsinfluensavaccination: För en del personer syns inte alternativet för bokning av säsongsinfluensavaccination under den röda knappen "Vaccinationsbokning covid-19 och säsongsinfluensa". Om alternativet inte syns, gå tillbaka ett steg och klicka i stället på "Personliga erbjudanden Vaccination mot covid-19".

Att boka vaccinationstid via telefon

 • Du bokar vaccinationstid via telefon på nummer 0498-269800. Telefonbokningen är öppen måndag-fredag klockan 06.30-15.30. 
 • I tidsbokningen får du ett erbjudande om en samtalstid då vi ringer upp dig. Du får instruktioner om hur du tackar ja till den.
 • Får du besked om att det inte finns några tider kvar kan du ringa nästkommande vardag, eller om du ska boka dos 3 boka via appen Alltid Öppet. I appen kan endast du som är folkbokförd på Gotland boka. Detta för att appen utgår från folkbokföring via personnummer.
 • Du som har en samtalstid bokad kommer att bli uppringd av en administratör som bokar in tider för vaccination. Denne kommer att ställa frågor om du har fått allergiska reaktioner eller använder medicin – en så kallad hälsodeklaration. Tänk på att bokningen är till för att just boka vaccinationstid. Har du generella frågor eller funderingar kring vaccination, ring gärna 1177 Vårdguiden. 
 • Du fyller också i en hälsodeklaration som du får på plats på din vaccinationsmottagning. Vill du ha hjälp med att fylla i hälsodeklarationen finns det värdar på plats som kan hjälpa dig. 
 • När du är inbokad på en tid för vaccinering får du instruktioner om hur det kommer att gå till och var du ska bli vaccinerad. Skriv gärna ner tid och plats.
 • Om du har godkänt information via sms vid bokningen, kommer du att få en påminnelse via sms. Den kommer två dagar innan din inbokade tid. Du får ingen bekräftelse direkt efter bokning, så var noga med att skriva ner tid och plats.
 • Om du bokar din första dos får du två tider inbokade, en tid för första dosen av vaccin och en tid för dos två. Du får också information om vilket vaccin du blir inbokad på. På grund av de osäkra leveransplanerna för vaccin, kan detta komma att ändras. Du får dock alltid veta vid vaccinationstillfället vilket vaccin du får. Du kan inte själv välja vaccin.

Drop-in vaccination

På Ica Maxi arena erbjuds vaccination på drop-in.
Läs mer om drop-in vaccination

Uppge allergiska reaktioner och läkemedel

Om du vid något tidigare tillfälle har fått en kraftig allergisk reaktion, så berättar du det vid bokningstillfället. Om du medicinerar nämner du även detta vid bokningen.