Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av vaccination mot covid-19 – så går det till

Alla som är födda 2005 och tidigare och som vill vaccinera sig mot covid-19, kommer att få tid för vaccination. 

Hur bokar jag tid för vaccination mot covid-19?

Du som är född 2005 och tidigare, men ännu inte fyllt 18 år, 

kan från och med torsdag den 29 juli boka tid för vaccination. Du bokar via bokningstelefonen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–15.30). 

Skälet till att du som är född 2005 eller tidigare ska boka via telefon är för att vi vid bokningstillfället behöver få information om var du vill ta din dos 2. Alltid öppet-appen klarar inte av att boka två tider på två olika ställen. Dessutom är det inte alla minderåriga som har tillgång till godkänd e-legitimation, vilket är en förutsättning för att kunna boka tid via Alltid öppet-appen. För att det inte ska bli orättvist får alla ungdomar boka via telefon.

Den första dosen kommer att ges under vecka 32 och 33 på öns tillfälliga vaccinationsmottagningar i Fårösund, Visby, Klintehamn och på vårdcentralen i Hemse. I samarbete med öns gymnasieskolor kommer dos 2 att ges i skolornas lokaler senare under höstterminen.

 • Inför vaccinationen får du muntligt besvara en hälsodeklaration. Vill du se hälsodeklarationen i förväg hittar du den här: 
  Länk till hälsodeklaration
 • Samtyckesblankett finns här:
  Länk till samtyckesblankett 
  (Gäller för ungdomar som har svårt att ta till sig av muntlig och skriftlig information och som därför kan behöva samtycke från vårdnadshavaren)
 • Har du frågor om vaccinationen? Se om du hittar svaret här: 
  Länk till "Vaccination till ungdomar"

Du som är 18 år och äldre

kan boka tid på den vaccinationsmottagning som passar dig bäst i Visby, Klintehamn eller Fårösund. Detta gäller oavsett vilken vårdcentral du är listad på. Du kan antingen boka via appen Alltid Öppet eller via telefon 0498-26 98 00.

För att boka i appen behöver du vara folkbokförd på Gotland och ha en e-legitimation. Bor du på Gotland men inte är skriven här, kan du boka via telefon.

I appen Alltid Öppet kan du endast boka in dos 1. Din dos 2 bokas automatiskt in efter ditt första vaccinationstillfälle, för att det ska ske inom rekommenderat intervall.

Prioritera dina vaccinationstider och boka endast om din dos 2 om du har medicinska skäl.

Att boka vaccinationstid via telefon

 • Du bokar vaccinationstid via telefon på nummer 0498-269800. Telefonbokningen är öppen måndag-fredag 06.30 till 15.30. Du bokar tid för båda doserna på en gång. Vissa dagar är det högt tryck i telefonen, det betyder inte att vaccinationstiderna är slut men du kan behöva ringa igen nästa dag.
 • I tidsbokningen får du ett erbjudande om en samtalstid då vi ringer upp dig. Du får instruktioner om hur du tackar ja till den.
 • Får du besked om att det inte finns några tider kvar kan du ringa nästkommande vardag, eller om du är över 18 år boka via appen Alltid Öppet. I appen kan endast du som är folkbokförd på Gotland boka. Detta för att appen utgår från folkbokföring via personnummer.
 • Du som har en samtalstid bokad kommer att bli uppringd av en administratör som bokar in tider för vaccination. Denne kommer att ställa frågor om du har fått allergiska reaktioner eller använder medicin – en så kallad hälsodeklaration. Tänk på att bokningen är till för att just boka vaccinationstid. Har du generella frågor eller funderingar kring vaccination, ring gärna 1177 Vårdguiden. 
 • Du fyller också i en hälsodeklaration som du får på plats på din vaccinationsmottagning. Vill du ha hjälp med att fylla i hälsodeklarationen finns det värdar på plats som kan hjälpa dig. 
 • När du är inbokad på en tid för vaccinering får du instruktioner om hur det kommer att gå till och var du ska bli vaccinerad. Skriv gärna ner tid och plats.
 • Om du har godkänt information via sms vid bokningen, kommer du att få en påminnelse via sms. Den kommer två dagar innan din inbokade tid. Du får ingen bekräftelse direkt efter bokning, så var noga med att skriva ner tid och plats.
 • Du får två tider inbokade, en tid för första dosen av vaccin och en tid för dos två. Du får också information om vilket vaccin du blir inbokad på. På grund av de osäkra leveransplanerna för vaccin, kan detta komma att ändras. Du får dock alltid veta vid vaccinationstillfället vilket vaccin du får. Du kan inte själv välja vaccin.

Uppge allergiska reaktioner och läkemedel

Om du vid något tidigare tillfälle har fått en kraftig allergisk reaktion, så berättar du det vid bokningstillfället. Om du medicinerar nämner du även detta vid bokningen.