Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevtal i förskolor och skolor

Gotlands kommun har sedan mellan åren 1995 till 2007 haft minskade födelsetal. Därefter har födelsetalen varit runt 550 barn per år. För grundskolans del innebar det att fram till 2012 minskade antalet elever med ca 1500 elever. Det motsvarar ca 70 klassrum med oförändrade klasstorlekar.

Prognos för elevtal på Gotland