Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av vaccination för personer 75 år och äldre öppnar 8 mars

Måndag den 8 mars klockan 6.30 öppnar bokningen av vaccination mot covid-19 för personer födda 1946 eller tidigare. Bokningen öppnar också för samboende partner, förutsatt att denne ingår i Fas 2.

Bokning sker via bokningsnummer 0498-26 98 00. Mängden vaccin är fortsatt begränsad, vilket betyder att alla i gruppen 75 år och äldre inte kommer att kunna få en tid för vaccination just nu. När tillgången till vaccin är större kommer fler bokningsbara tider att öppna. Den begränsade mängden vaccin innebär också att vaccination av hela gruppen 65 år och äldre behöver ske successivt, där de äldsta vaccineras först.

Vaccination på tillfälliga mottagningar

Vaccination kommer framför allt att ske på den tillfälliga vaccinationsmottagningen i Visby, men framöver kommer även de tillfälliga lokalerna på övriga delar av Gotland att användas för vaccination. Vaccination på vårdcentralerna pågår också parallellt.

Personalvaccination pausas tillfälligt

I och med att Folkhälsomyndigheten nu även rekommenderar Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år, kommer personalvaccinationen tillfälligt att pausas. Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, att vaccinera de äldsta först, gäller nu alltså även för Astras vaccin.