Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändrade rekommendationer för testning av antikroppar mot covid-19

Publicerad 2021-03-05 08:23
Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för antikroppstestning och har tagit beslutet att det inte längre är relevant på individnivå om det inte finns ett medicinskt syfte.

Av den anledningen kommer Region Gotland från och med vecka 13 inte längre att erbjuda antikroppstestning för allmänheten eller för vård- och omsorgspersonal.

– Alla som har gått igenom infektionen har immunitet i minst tre månader och oftast även efter sex månader. Det gäller oavsett om man kan påvisa antikroppar eller inte. Folkhälsomyndigheten rekommenderar endast antikroppstestning när det finns ett medicinskt behov och provtagningen ordineras då av läkare, säger Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland.

I medicinskt syfte

Antikroppstester har nationellt använts i stor skala för att påvisa antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Testerna har använts på individnivå och i undersökningar på befolkningsnivå. På Gotland har vi erbjudit antikroppstestning sedan februari 2021. Från och med vecka 13 tas möjligheten bort, att på egen hand boka antikroppstestning. Det utförs endast då läkare har ordinerat det.

Antikroppstest rekommenderas inte efter vaccination

Den skyddseffekt som man får efter vaccination kan inte mätas med antikroppstest och rekommenderas därför inte.