Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av vaccination för personer 75+ öppnar inom kort

Publicerad 2021-03-04 14:32
Enligt Folkhälsomyndighetens besked idag, rekommenderas nu Astra Zenecas vaccin även för personer över 65 år.

Detta innebär att bokningen av vaccination för personer 75 år och äldre öppnar inom kort.

– Det är givetvis glädjande att vi nu kan börja använda Astras vaccin även till de äldre. Det handlar fortfarande om små mängder vaccin, vilket betyder att vi kommer att behöva öppna bokningen för en begränsad grupp. Tidigare har vaccination genomförts för personer över 80 år, nu utökar vi den gruppen till att även inkludera personer 75 år och äldre, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

När tillgången till vaccin blir större kommer resterande personer inom Fas 2 kunna boka tid för vaccination, där de äldsta kommer att vaccineras först. När bokningen öppnar för dessa grupper kommer det att meddelas.

– Alla godkända covid-vaccin är effektiva och säkra. Nu finns det forskning bakom som visar att Astra Zenecas vaccin även har god skyddseffekt för de äldre, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Hur beskedet påverkar Gotlands vaccinationsplanering kommer nu att ses över och besked om påverkan och öppnandet av bokning för gruppen 75 år och äldre kommer inom kort.