Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Saxofonisten Fredrik Lindborg

Gullinpriset 2021 går till Fredrik Lindborg

Publicerad 2021-03-04 10:46
Nu är det klart: årets Gullin-pris går till saxofonisten Fredrik Lindborg, bosatt i Enskede i södra Stockholm.

Motivering
”Man kan nog påstå att jazzen har funnits med i hela hans liv. Pappans intresse för jazz gjorde att den musik som presterades av bland annat Charlie Parker, Billie Holiday och Sonny Rollins måste ha varit bland de första ljud som Fredrik Lindborg uppfattade.

Fredrik Lindborg bestämde sig tidigt för att ägna sig åt jazzmusik. Han började spela saxofon vid nio års ålder, har grundligt studerat jazzmusik och spelat i mängder av olika konstellationer i såväl smågrupper som storband. Fredrik Lindborg är numera en väletablerad solist och bandledare och har spelat in flera egna skivor och medverkat på många andra.

Han behärskar inte enbart sina huvudinstrument tenor- och barytonsaxofon utan man kan höra hans fina spel även på sopransax, klarinett och basklarinett. Oavsett vilket instrument han trakterar kan man notera hans fina ton, utmärkta frasering, rytmiska känsla och man kan inte annat än tjusas av hans idérika improvisationer. Och han spelar så det svänger.

Att han har förstått, tagit till sig, utvecklat och personligt tolkat Lars Gullins musik framgår tydligt av skivan ”A Swedish Portrait”. Där framför Fredrik Lindborg tillsammans med Martin Sjöstedt, Daniel Fredriksson och fyra stråkar en rad av Gullins mest kända melodier i nya annorlunda och spännande arrangemang, merparten skrivna av Fredrik Lindborg.

Fredrik Lindborg har fått en rad utmärkelser bland annat ”Den gyllene saxen” till minne av Arne Domnerus. Fredrik spelade för övrigt rollen som Arne Domnerus i filmen om Monica Z. Till detta kan han nu lägga ytterligare en fin merit, nämligen Gullinpriset.”

 

Information om Gullinpriset
Lars Gullin Sällskapet (LGS) står bakom Gullipriset som har delats ut sedan 1997. Priset består av ett stipendium på 20 000 kronor, finansierat av Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik samt en statyett av den gotländska konstnären Stina Lindholm finansierad av Region Gotland. Pristagaren medverkar också vid två konserter i Sanda kyrka på Gotland och vid en konsert på jazzklubben Munkkällaren i Visby. Priset brukar delas ut vid konserterna i Sanda, första söndagen i juli.

- Huruvida utdelningen av årets pris går att göra live, eller inte, får vi återkomma till lite längre fram, säger sällskapets ordförande Lars-Olof Naessén.

Förslag till pristagare lämnas till Orkesterjournalen (OJ) eller LGS och ligger till grund för beslut av LGS:s styrelse. Priset ska ges till en musiker, kompositör eller arrangör som verkar i Lars Gullins anda. I februari-mars varje år meddelas vem som blir årets Gullinpristagare.