Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Den brittiska mutationen av coronaviruset har nu konstaterats på Gotland

Publicerad 2021-03-03 12:58
Under tisdagen kom provsvar från Karolinska universitetssjukhusets laboratorium i Solna, som visade att två personer oberoende av varandra har varit smittade med SARS-CoV-2viruset med den så kallade brittiska mutationen.

–Det är tråkigt att muterade varianter även har konstaterats i prov från Gotland men samtidigt förväntat eftersom den har spridit sig i Sverige. Genom att följa råd och restriktioner om att hålla avstånd, begränsa vilka vi umgås med nära, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid symtom, bryter vi smittkedjor och begränsar smittspridningen. Det gäller oavsett vilken virusvariant som cirkulerar i samhället, säger Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér.

Minst 10 procent av de positiva proverna från Region Gotland sekvenseras, det vill säga att virusets genetiska typ kartläggs, för att övervaka förekomsten av virusmutationer. Det tar 1 – 2 veckor att få svar.

Mutationen finns i hela Sverige och Gotland var sista regionen i landet som kunde konstatera fall av detta virus.