Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatta överbelastningsattacker på Region Gotlands internettjänster

Publicerad 2021-03-03 08:03
Under snart tre veckors tid har Region Gotlands internetförbindelse drabbats av driftstörningar som beror på överbelastningsattacker. Attackerna har över tiden intensifierats och blivit fler.

Driftstörningarna är polisanmälda och polisen arbetar parallellt med detta. Regionen har även tagit hjälp av IT-säkerhetsföretag, och tillsammans med en intern grupp har ett intensivt arbete pågått de senaste tre veckorna. 

Störningarna innebär förlorad arbetstid för många och ställer till stora problem. Region Gotland har gjort stora investeringar på hårdvara och tjänster för att komma tillrätta med detta. Det är fler kommuner och regioner i Sverige som är drabbade, även fler företag på Gotland.

Medborgare på Gotland blir främst drabbade då hemsidor som exempelvis gotland.se ligger nere. Samhällsviktig information publiceras då på regionens sociala medier.

Vi kan i nuläget inte säga när driftstörningarna kommer att upphöra.