Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (1 mars)

Publicerad 2021-03-01 14:33
Dagens rapport visar på sexton nya fall av covid-19 på Gotland till och med den 28 februari. Därmed har Gotland totalt 2707 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På Visby lasarett vårdas en patient med covid-19 i smittsam fas samt två patienter som har behov av eftervård på grund av covid-19. Ingen patient har behov av intensivvård på grund av covid-19.

Lägesbilden kring vaccinationer den 1 mars

Under vecka 8 har Region Gotland genomfört 2 550 vaccinationer på Gotland. Merparten har gjorts på vårdcentral där personer med hemtjänst och personer 80 år och äldre har fått sin andra dos covid-vaccin. Därtill har personer som går i dialysbehandling på dialysmottagningen vaccinerats liksom personer med LSS-insatser och assistansersättning.

Även personal i Fas 1 har fått sin andra dos och därmed är en stor del av personalen i Fas 1 färdigvaccinerade. Den som ingår i Fas 1 och av någon anledning inte har vaccinerats än, har fortfarande möjlighet att göra det.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages

Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Du har personligt ansvar                                          

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan
  • Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19
  • Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra