Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets Almedalsvecka blir ett digitalt arrangemang

Publicerad 2021-03-01 14:30
Årets Almedalsvecka blir ett digitalt fyradagars evenemang 4 juli – 7 juli. Behovet av samtal och möten kring hur vi utvecklar vårt samhälle har aldrig varit viktigare än nu.
Almedalsveckan är en av världens största demokratiska mötesplatser. Den har sedan starten 1968 varit kostnadsfri och öppen för alla. För att anpassa Almedalsveckan till pågående pandemi så blir det ett fyradagars huvudsakligt digital arrangemang med start den 4 juli.
 
 – Behovet för samtal och möten kring hur vi utvecklar vårt samhälle har kanske aldrig varit viktigare än nu? Genom att genomföra en digital Almedalsvecka så gör vi Almedalsveckan tillgängligt för fler, säger Eva Nypelius, ordförande i regionstyrelsen.
 
Alla partierna deltar
Tidigare har riksdagspartierna haft varsin dag under Almedalsveckan. I år genomförs Almedalsveckan under fyra dagar där partierna delar på dagarna.
 
– Alla partier ställer sig positiva till att medverka i årets digitala Almedalsvecka. Nu pågår en dialog kring hur partierna kommer att dela på dagarna, samt hur partiledartalen ska genomföras på bästa sätt, säger Lars Engelbrektsson ordförande i huvudarrangörsgruppen.
 
Sändning via Almedalsveckan Play
Evenemangen kommer att visas på den egna plattformen Almedalsveckan Play. På så vis kommer innehållet vara tillgängligt för fler, under en längre tid.
 
– Den stora utmaningen är hur vi på bästa sätt skapar möjligheter för interaktion och samverkan mellan deltagarna. Något som jag tror vi alla längtar efter. Vi ser fram emot att göra lärdomar till kommande år, då vi både kan mötas både digitalt och i ett soligt Visby, säger Mia Stuhre projektledare för Almedalsveckan.
 
Bakgrund till beslutet:
Beslut att genomföra Almedalsveckan 2021 som ett i huvudsak digitalt arrangemang grundas helt på aktuell situation med Covid-19 pandemin, där beslutsgrupperna utifrån gällande restriktioner och osäkra prognoser om vad som kommer att hända fram till sommaren, gör bedömningen att det i nuläget inte går att uppmana till och bjuda in till en fysisk vecka. 
 
Region Gotland/Almedalsveckan lägger därför fokus på att under detta annorlunda år vara en bra värd för ett digitalt arrangemang och tillsammans med riksdagspartierna planera för hur och när partiledartalen ska genomföras under Almedalsveckans varumärke.
 
Skulle smittspridning och restriktioner lätta under våren och möjliggöra fysiska möten är det upp till respektive arrangör att ta beslut om och bjuda in till detta. Vill arrangörer genomföra sina digitala evenemang eller bjuda in till möten på Gotland om möjlighet ges, finns kompetens, teknik och utrymme på ön.