Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här har eleverna valt till gymnasiet

Publicerad 2021-02-26 08:27
Gymnasieantagningen har nu sammanställt de preliminära ansökningarna till gymnasiet läsåret 2021/22 för att se hur eleverna sökt, vilka program och inriktningar som är populära och vilka som inte är det. Så här ser siffrorna ut.

Den 15 februari var sista dag att ansöka till gymnasiet. Denna gång deltog 666 elever i det gotländska gymnasievalet och kunde välja mellan 17 gymnasieprogram och 29 inriktningar på kommunala Wisbygymnasiet samt nio nationella program i fristående Guteskolan.

547 elever sökte till kommunala Wisbygymnasiet (varav tre elever från fastlandet). 48 elever sökte till fristående Guteskolan. 71 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort.

Sökandesiffrorna till Wisbygymnasiet
Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång visar att det mest populära högskoleförberedande programmet är samhällsvetenskapsprogrammet som har 107 förstahandssökande[1]. Populärast bland yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet med 40 förstahandssökande1.

Beslut om utbildningsstarter tas i slutet av mars
Den 25 mars beslutar ledamöterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om vilka program och inriktningar som slutligen startar på Wisbygymnasiet för årskurs 1 läsåret 2021/22 och hur många utbildningsplatser varje program kommer att ha. Detta utifrån förvaltningens antagningsprognos som byggs upp utifrån hur eleverna valt, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu liksom vilken tillgång det finns till APL-platser för yrkesprogrammen.

Omvalsperiod startar den 19 april
Den 15 april är den preliminära antagningen klar – då får eleverna veta hur de ligger till. Omvalet startar den 19 april. Då har eleverna möjlighet att ändra sina val. Den 29 juni ges det definitiva antagningsbeskedet. Det är slutbetygen från årskurs 9 som avgör om en elev är behörig eller inte till den slutliga antagningen.
 

Antagningsstatistik

www.gotland.se/antagningsstatistik[1] I antalet uppgivna förstahandssökande ingår även de som vid preliminära valet saknar den behörighet som krävs till valt program.