Kontakt

Region Gotlands registratur
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se.
 

Petra Jonsson
Pressekreterare 
Telefon: +46 498-26 98 29, 073-765 80 00
E-post: petra.jonsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begära ut handlingar

Region Gotlands diarium finns här på gotland.se och du når det via länk på den här sidan. För att begära ut handlingar, kontakta vår registratur: regiongotland@gotland.se.

Protokoll, kallelser och de flesta tillhörande handlingar finns på fullmäktiges och nämndernas egna sidor under avdelningen politik och påverkan.