Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Du som tar emot hjälp eller vårdar anhörig i hemmet kan boka tid för vaccination

Om du tar emot hjälp i hemmet eller om du vårdar en anhörig på ett sätt som kan likställas med insatsen från personal inom hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende, kan du nu boka tid för vaccination mot covid-19.
För dig som vårdar gäller detta även om du formellt inte är anställd.
 
Du bokar tid genom att kontakta din vårdcentral. Är du inte listad, kontaktar du en vårdcentral som passar dig.
Vaccintillgången är fortsatt begränsad, vilket betyder att inte alla kommer kunna få en tid för vaccination just nu. När vi får större leveranser av vaccin kommer också tillgången på bokningstider att öka.