Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården

Publicerad 2021-02-25 08:57
Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården. De nya avgifterna gäller från och med 1 mars 2021.

Kontakter med sjukvården, som motsvarar ett besök på vårdcentral eller annan mottagning, har från och med 1 mars samma avgift som ett fysiskt besök. Det innebär att telefon- och videokontakter med specialistläkare på Visby lasarett, psykiatrin och vuxenhabiliteringen, har en avgift på 300 kronor.

Telefon- och videokontakter med övrig vårdpersonal, inklusive läkare på vårdcentral, innebär en avgift på 200 kronor.

Avgift betalar du via faktura.

Kontakter med 1177, samt kontakter av administrativ karaktär, kommer som tidigare att vara avgiftsfria.

Det är fortsatt fri avgift för patienter under 18 år och patienter som är 85 år och äldre. Frikort gäller.

Testning av antikroppar mot covid-19

  • Antikroppstest kostar 400 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.
  • För personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära är antikroppstest kostnadsfritt.
  • Om du uteblir från en bokad provtagning kommer avgiften på 400 kronor att faktureras dig. Det gäller även avgiftsfria testningar.