Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-02-24 16:42
I dag, den 24 februari, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Under mötet behandlades, bland annat, Varumärkesplattform Gotland 2021, Leader Gute samt Almedalsveckans styrning och roller. Via länken här nedanför kan du ta del av en sammanfattning av mötet.