Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut är fattat – det blir distansundervisning efter sportlovet

Publicerad 2021-02-24 15:09
Utbildningsdirektör Torsten Flemming har fattat beslut om distansundervisning för samtliga elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan under vecka 10 och delvis distansundervisning vecka 11.

Grunden för beslutet om distansundervisning är en förebyggande åtgärd då det finns en stor oro för ökad smittspridning i samhället efter sportlovet och diskussioner med smittskyddsenheten.

Beslutet innebär att samtliga elever i den kommunala grundskolans årskurs 7-9 kommer att ha distansundervisning under vecka 10 och årskurs 7-8 under vecka 11. Årskurs 9 kommer att återgå till närundervisning från och med vecka 11. Ambitionen är att samtliga elever ska kunna vara på plats på skolan från och med vecka 12.

Gymnasieskolan kommer att ha alla sina elever på distansundervisning under vecka 10, årskurs 1 kommer att ha skolförlagd undervisning under vecka 11. Därefter planerar gymnasieskolan att stegvis återgå till närundervisning för att efter påsklovet kunna ha samtliga elever på plats på skolan.

De elever som behöver ett närmare lärarstöd både inom grundskolan och gymnasieskolan erbjuds som tidigare att ha sin undervisning på skolan.

Beslutet omfattar inte särskolan.

- Vår största önskan är att ha alla elever på plats på skolan då vi ser att närundervisning är mycket viktigt för elevernas utbildning. Men vi har en pågående pandemi och smittspridningen ökar i landet. Även om vi på Gotland just nu har ett gynnsamt läge så är situationen mycket skör och smittspridningen kan när som helst öka, säger Torsten Flemming, som är utbildningsdirektör vid Region Gotland.

- Vi vet att sportlovet brukar innebära umgänge i olika sammanhang både på hemorten och på resmålet samt resande till andra orter. Vi har en stor smittspridning i Sverige och på orter som är populära resmål. Genom att ha distansundervisning helt under vecka 10 och delvis distansundervisning under vecka 11 bedömer vi tillsammans med smittskyddsenheten att det finns möjlighet att bryta eventuella smittkedjor och därmed skapa bättre förutsättningar att minimera en ökad smittspridning i samhället, säger Torsten Flemming.

För grundskolans högstadium kommer alla elever i årskurs 7-9 ha en hemstudiedag den 8 mars för att skolorna ska kunna förbereda distansundervisningen. Diskussioner pågår med måltidsförsörjningen för att kunna planera på vilket sätt elever i grundskolan med distansundervisning ska få med sig lunchlådor.

Respektive skolledning kommer att skicka ut närmare information till alla berörda vårdnadshavare och elever om hur det kommer att fungera med distansundervisning och skolmåltider när det är helt klart.