Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér

Uppmaning från smittskyddsläkare Maria Amér: ”Om du inte kan resa smittsäkert – avstå!”

Publicerad 2021-02-25 13:10
Nästa vecka är det sportlov på Gotland. Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér är mycket oroad över smittspridningen i Sverige. - Det vilar ett stort ansvar på oss alla att tänka igenom vad vi skulle vilja göra och vad vi kan göra när vi är lediga, säger hon.

Vecka 9, det vill säga nästa vecka, är det sportlov på Gotland. Det innebär att många barn och ungdomar är lediga, liksom vuxna familjemedlemmar. En del familjer kanske har planerat att resa bort, några kanske väntar besök från fastlandet.

Folkhälsomyndigheten och regeringen är mycket oroade över pandemisituationen i landet. Det får inte vara trängsel någonstans och avstånd ska hållas i alla situationer.

Smittskyddsläkare Maria Amér önskar att veckan kan ge återhämtning för många. Men hon vill också påminna om att det inte är något vanligt år och att vi fortfarande är mitt i en pandemi. Det är väldigt viktigt att alla tänker igenom vad man vill göra och vad man kan göra på lovet, ur ett smittsäkert perspektiv.

– Om du ska resa bort, tänk på att inte dela boende med andra än dem du brukar bo med, allt för att minska risken för smittspridning, säger Maria Amér. Det är också mycket viktigt att det finns en möjlighet för dig att isolera dig när du kommer fram, om du skulle insjukna under resan. Om du inte tror att du kan resa smittsäkert så ska du avstå från att resa!

Innan man eventuellt reser iväg är det bra att kolla upp var man kan ta prov för covid-19 i den region man har tänkt besöka, ifall man blir sjuk.

Om man är kvar på ön under sportlovet och väntar besök från fastlandet, så gäller samma uppmaning som vid egen resa: dela inte boende med andra än med dem du brukar bo med.

Smittskyddsläkare Maria Amér vill också påminna om att det är viktigt att undvika trängsel och att i alla situationer hålla avstånd till andra människor:

– Tänk på att det är mycket viktigt att undvika trängsel i affärer eller på serveringsställen. Det maxantal som står affischerat måste alltid respekteras, säger Maria Amér.

– Vi vet att det finns risk för ökad smittspridning om och när vi umgås med de vi inte brukar träffa. Det vilar ett stort ansvar på alla att se till att det inte blir så. Alla måste ta ansvar och undvika nya kontakter, oavsett om man är på sin hemort eller någon annanstans, säger Maria Amér.

 

Marias uppmaningar inför sportlovet:

  • Dela inte boende med andra än med dem du brukar bo med
  • Om du inte kan resa smittsäkert, så ska du avstå
  • Se till att du kan isolera dig om du blir sjuk
  • Ta reda på var du kan testa dig i regionen du besöker
  • Undvik situationer där det finns risk för trängsel
  • Respektera det maxantal som står angivet i butiker eller restauranger
  • Ta ansvar och gör allt du kan för att undvika nya kontakter