Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fredrik Åkum får konstuppdraget i det nya korttidsboendet

Publicerad 2021-02-16 10:02
Konstnären Fredrik Åkum får uppdraget att gestalta det nya korttidsboende i kvarteret Korpen i Visby med sin konst.

I samband med nybyggnation för Korpens korttidsboende skapas ett uppdrag att konstnärligt gestalta den invändiga miljön.

Målet är att med en sammanhållen gestaltningsidé bidra till att skapa en tydlig karaktär och interagera med omgivande miljö. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö.

I Fredrik Åkums förslag skapas dynamik i huset när han växlar mellan målade kompositioner och gjutna reliefer. Förslaget ”De fyra årstiderna” innehåller rytm och komposition med ett tydligt eget bildspråk vilket förhåller sig väl till arkitekturen och entrérummen.

Fredrik Åkum bor och arbetar i Göteborg. Han tog en masterexamen i fri konst på Akademin Valand 2013. Han har efter avslutad utbildning haft flera mycket uppmärksammade utställningar både i Sverige och internationellt samt tilldelades Beckers Konstnärsstipendium 2020.