Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu går det att välja utförare av hemtjänst över hela ön

Publicerad 2021-02-12 09:56
Från den 1 mars gäller ett nytt LOV-avtal. Det nya avtalet har ökat valfriheten för den som beviljas hemtjänst. Nu går det att välja mellan minst två utförare oavsett var på Gotland du bor.
– På uppdrag av socialnämnden så har vi nu uppdaterat pågående LOV-avtal med våra hemtjänstleverantörer, med syftet att öka valfriheten och kontinuiteten för brukarna, säger myndighetschefen på socialförvaltningen Therése Thomsson.
 
LOV står för lagen om valfrihet och valfrihetssystem för hemtjänst infördes på Gotland 2011.
 

Ökad valfrihet

I det nya avtalet gäller större geografiska områden än tidigare, vilket gjort att nuvarande leverantörer utökat sina geografiska områden. Det har lett till ökad valfrihet för brukarna. Nu finns det minst två leverantörer i varje socken på Gotland.
 

Ökad kontinuitet

I det gamla avtalet var det Region Gotlands egen hemtjänst som åkte hem till brukaren när denne påkallade hjälp via trygghetslarmet. I det nya avtalet har samtliga hemtjänstutförare ansvar för trygghetslarmen alla årets dagar mellan klockan 07.00-22.00. Region Gotland ansvarar för larmen på natten.
 
– Det gör att den som har hemtjänst  möter färre olika personer. Vi får en ökad kontinuitet, säger Therese Thomsson och fortsätter: 
 
– Alla som har hemtjänst på Gotland kommer att få information om detta hem i brevlådan. Det är som sagt små förändringar för den som har hemtjänst. Det handlar främst om trygghetslarmen och vem som kommer när man larmar.
 
För närvarande har Region Gotland avtal med fem hemtjänstutförare:
Ava Care AB, Gotlands hemtjänster AB, Primula hemtjänst & städtjänst, Solrosen hemtjänst och Unea hemtjänster AB. Region Gotland är också utförare av hemtjänst.