Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsjukvården på Gotland får fina betyg

Publicerad 2021-02-19 09:52
Att sjukvård och rehabilitering i hemmet känns tryggt är viktigt för socialförvaltningen. Nu får vi återigen bevis på att vårt arbete ger resultat.
– I brukarundersökningen för förra året säger 97 procent av de som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med hemsjukvården på Gotland, säger Carina Söderström, avdelningschef.
 
Hemsjukvården kommer hem till gotlänningar som på grund av sjukdom inte kan ta sig till exempelvis vårdcentraler för primärvård.
Runt 219 personer som varit i behov av hemsjukvård vid ett eller upprepade
tillfällen under 2020 har svarat på enkäten. 
 
Några siffror:
  • 89 % tycker att det är lätt att komma i kontakt med Hemsjukvården
  • 85 % känner sig respektfullt bemötta
  • 97 % är nöjda eller mycket nöjda med den vård som ges av hemsjukvården
 
– Hemsjukvården har återigen fått fina resultat i brukarundersökningen vilket är glädjande. Det finns dock alltid områden som kan förbättras. Vi kommer bland annat fortsätta vårt arbete med att göra patienterna delaktiga i sin vård samt informera om vart man skall vända sig med synpunkter och klagomål, säger Carina Söderström.