Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fin gåva till Region Gotlands konstsamling

Publicerad 2021-02-24 09:49
19 teckningar är mottagna i gåva av den nyss bortgångne konstnären Örjan Håkansson.

Region Gotlands konstsamling har tagit emot 19 väl inramade teckningar av konstnären Örjan Håkansson. Det är en samling skickligt detaljerade teckningar av gotländska stränder och sjöbodar som konstnären utvecklade under hela sin livstid.

Konstnärens önskan var att teckningarna främst skulle höra till Hemse äldreboende, där han hade bott sedan maj 2019.

Den 5 februari 2021 hölls ett festligt vernissage som presenterade gåvan på äldreboendet i Hemse, endast ett par dagar därpå avled konstnären.

Vi som hanterar Region Gotlands konstsamling är tacksamma över gåvan som Örjan Håkansson lämnade efter sig.