Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stort förtroende för den gotländska hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin

Publicerad 2021-02-24 10:00
Gotlänningarnas förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin i sin region är näst högst i landet. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020, som har besvarats av ett tusen gotlänningar.

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att 81 procent har mycket stort eller ganska stort förtroende för hanteringen av coronapandemin.

– I den situation vi befinner oss i just nu är det både glädjande och viktigt att vi har det här förtroendet bland gotlänningarna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

I jämförelse med 2019 års undersökning har förtroendet för hälso- och sjukvården ökat kraftigt i hela landet under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.

Vidare visar undersökningen att 82 procent svarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Visby lasarett, vilket är bland de bättre i riket. När det gäller vårdcentralerna svarar 67 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende, vilket är i nivå med genomsnittet i riket.

Tillgång, lika villkor och väntetid

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att:

  • 91 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver.
  • På Gotland svarar störst andel i landet, 71 procent, ja på frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor.
  • På frågor om väntetider instämmer 68 procent helt eller delvis i att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Resultatet är bland de bättre i riket. På Gotland instämmer 77 procent helt eller delvis i att väntetiderna till besök på vårdcentralerna är rimliga vilket är högre än rikets genomsnitt.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Resultaten finns på Vården i siffror och Sveriges kommuner och regioner, SKR.