Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittskyddsläkaren om vaccin: ”Samtliga tre vacciner som är godkända mot covid-19 är säkra och effektiva”

Publicerad 2021-02-23 15:52
På tisdagen gick Folkhälsomyndigheten ut med information om de olika vaccin som används mot covid-19.
Budskapet är att det är klokt att den som erbjuds vaccination mot covid-19 tackar ja, både för sin egen skull och för andras, oavsett vilket vaccin som erbjuds. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.
 
Samtliga hittills godkända vacciner skyddar mot sjukdom.
 
Maria Amér, smittskyddsläkare på Gotland har samma besked som Folkhälsomyndigheten:
 
- Samtliga tre vacciner som är godkända mot covid-19 är säkra och effektiva. Skyddseffekten som uppnås efter vaccination är i nivå med det som man kan förväntas uppnå även vid vaccination mot andra sjukdomar.
 
I Sverige och övriga EU har tre vacciner hittills godkänts. De är tillverkade av Pfizer/Biontech, Moderna och Astra Zeneca. De två förstnämnda är så kallade mRNA-vacciner med en något annan verkningsmekanism än vaccinet från Astra Zeneca.
 
 
- Genom att vaccinera sig när man får tillfälle bidrar man till att minska samhällssmittan och skyddar på så sätt sig själv och andra, säger Maria Amér.