Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begränsade öppettider pga Covid-19

Med anledning av skärpta restriktioner gällande coronapandemin har Regionarkivet stängt för besök fram till den 31 augusti 2021.

Regionarkivet kommer att ha fortsatt stängt för besökare fram till och med den 31 augusti. I och med detta har vi utökad telefontid.

Du når oss på telefonnr 0498-26 93 93 varje vardag klockan 10-12 och 13-15. Du kan också nå oss via post, e-post och tala in på regionarkivets röstbrevlåda.

Under perioden fram till den 31 augusti uppmanar vi dig att ta del av Region Gotlands allmänna handlingar i form av kopior via post eller e-post från oss.

Vid behov går det bra att boka tid för besök.