Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland arbetar vidare med de störningar som påverkat internet-förbindelsen

Publicerad 2021-02-22 16:55
Under fredagen i förra veckan stängdes Gotland.se ner tillfälligt för att lösa problem med störningar.
En tidigare version av hemsidan sattes upp.
 
- Detta har fungerat bra och vi arbetar nu med att se till att allt fortsätter fungera och att våra sidor är uppdaterade med den senaste informationen, säger Anders Granvald, digitaliseringsdirektör vid Region Gotland.
 
Vissa störningar kan fortsatt förekomma men det är full fokus på att lösa de problem som kan uppstå.
 
Det kan även förekomma fördröjning i mejltrafiken. Om du har något brådskande ärende till regionen och inte får svar, kan det bero på det. Kontakta i så fall handläggaren direkt på telefon eller regionupplysningen på telefonnummer:
0498-26 90 00.