Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden har beslutat om nya avfallsföreskrifter

Publicerad 2021-02-22 16:27
Tekniska nämnden beslutade vid mötet den 17 februari om nya avfallsföreskrifter som bland annat handlar om resurshushållning och effektiv avfallshantering.

Nämnden tog även beslut om en tioårig investeringsplan på drygt fyra miljarder kronor.

Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg berättar mer i denna kortfilm.