Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (22 februari)

Publicerad 2021-02-22 14:53
Dagens rapport visar åtta nya fall av covid-19 på Gotland sedan fredagens rapport. Därmed har Gotland totalt 2675 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade. Under vecka 7 var det totalt 16 nya fall av covid-19.

På Visby lasarett får två patienter just nu eftervård på grund av covid-19. Ingen patient är i nuläget i behov av intensivvård.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

Under vecka 7 har 1 281 vaccinationer genomförts på Gotland. Merparten av dessa har varit dos 2 till personer med hemtjänst, personer 80 år och äldre samt personal i fas 1. Vi har också gett ett antal förstadoser, framför allt till personer med LSS-insatser eller assistansersättning. 

Totalt har 7 721 vaccinationer genomförts på Gotland, till 5 391 individer. 2 422 individer är nu färdigvaccinerade. 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages


Planera för ett säkert sportlov. 

  • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där du inte har en platsbiljett.
  • Undvik att träffa nya kontakter oavsett om du är på resa eller är på hemmaplan.
  • Undvik platser med trängsel
  • Håll avstånd till andra
  • Dela enbart boende med de som du bor med i vanliga fall.
  • Om du befinner dig på annan ort säkerställ att du kan isolera dig om du får symtom på covid-19
  • Stanna på ditt boende och testa dig om du får symtom på covid-19, oavsett om du är hemma eller på annan ort