Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annonser 20 februari

Publicerad 2021-02-20 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons och corona-annons som publiceras i lokaltidningarna på lördagar.

Lördagen den 20 februari 2021 publicerades en ordinarie samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Det publiceras också en annons med corona-information från Region Gotland.