Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Befolkningsrekord på Gotland

Publicerad 2021-02-22 09:32
Nu är det äntligen officiellt - Gotland slår befolkningsrekord. Redan i höstas nådde Gotland 60 000 invånare, men den slutliga befolkningsstatistiken för år 2020 fastställs idag. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är vi 60 124 folkbokförda gotlänningar på ön och det är alltså den siffran som är definitiv och går till historieböckerna.

– Det här är glädjande nyheter. Det går inte nog att betona värdet av en ökande befolkning på Gotland. Den ger oss bland annat en ökad ekonomisk aktivitet, näringslivet stimuleras och vi får en ökad tillgång till kompetent arbetskraft, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Historisk milstolpe efter 75 år

Så tidigt som 1945 var nästan 60 000 personer folkbokförda på ön, och det skulle alltså komma att ta 75 år att nå upp till samma nivå igen. Under femtiotalet valde ungdomar och unga familjer att flytta till fastlandet då det inte fanns arbete inom de gamla industrierna på ön. Efter det har folkmängden i vissa perioder närapå stått stilla - ungefär lika många har flyttat till Gotland som lämnat. Men de senaste fem åren har kurvan pekat stadigt uppåt.

– Att fler väljer Gotland som sitt hem är ett fint bevis på att vi är en attraktiv plats att leva och bo på. Nu hoppas vi att fler av alla deltidsboende också väljer Gotland som sin fasta punkt, säger Peter Lindvall, regiondirektör. 

Firande under parollen ”Gotland 60 000”

Att hela 60 124 personer väljer att bo och leva på ön är värt att uppmärksamma. Under rådande omständigheter blir det dock inga fysiska sammankomster för att fira befolkningsrekordet. Därför har Region Gotland tagit fram en serie digitala inlägg under parollen ”Gotland 60 000”. Filmerna belyser Gotlands möjligheter och utmaningar i samband med befolkningsökningen. Du hittar dem här: Gotland 60.000 Facebook, Gotland 60.000 Instagram.

Youtube video