Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt namn och ny organisation inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Publicerad 2021-02-12 10:48
Arbetsmarknads- och integrationsenheten går nu ifrån att vara enhet till att bli avdelning med namnet Avdelningen för arbetsliv och etablering.

- Det här är logiskt steg utifrån att vårt uppdrag utökats och det har påverkat organisationen. Resultatet är att en avdelning med två enheter vuxit fram för att vi ska klara vårt uppdrag på ett hållbart och effektivt sätt, säger Anna Myhr, som är avdelningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF).

Gemensamt för den ”nya” avdelningen är att den på olika sätt jobbar med att coacha, lotsa och vägleda individer mot studier och arbetsliv med målet om att personer med behov av insatser ska kunna etablera sig i arbetslivet, klara egenförsörjning och kunna vara en del av samhället.

De två enheterna är:

Enheten för arbetsliv och stöd som hanterar olika typer av arbetsmarknadsinsatser som feriejobb, extratjänster och Offentligt skyddat arbete genom Steget och kommunala aktivitetsansvaret (KAA) genom Ungdomskraft samt Vuxkomp och JobbSam.

Enheten för etablering och vägledning som ansvarar för mottagandet och etableringen av nyanlända, medborgarplatsen och studie- och yrkesvägledningsorganisationen.

Just nu utreds de organisatoriska förutsättningar inom Region Gotland för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik av regionstyrelseförvaltningen på uppdrag av regionfullmäktige. Utredningen ska utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för regionens respektive verksamheter. Lämpliga samverkansstrukturer ska också föreslås, såväl för samarbetet mellan regionens aktörer som för samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen i maj.

- Vi välkomnar utredningen. Det är nödvändigt att få ett förtydligande kring vårt arbete och uppdrag, inte minst för att det är flera nämnder inom Region Gotland som arbetar med arbetsmarknadspolitiska frågor och att Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag har förändrats, säger Anna Myhr.

Läs mer om avdelningenlänk till annan webbplats