Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av vaccination öppnar igen för personer 80 år och äldre

Måndag den 15 februari öppnar åter bokningen av vaccination mot covid-19 för personer födda 1941 eller tidigare.

I samband med att personer 80 år och äldre bokar tid för vaccination, kan även dennes make/maka/partner bokas in för vaccination, förutsatt att de bor i samma hushåll och att partnern ingår i Fas 2. Genom att vaccinera personer 80 år och äldre samt deras samboende partner vid samma tillfälle, minskar antalet resor för individen och därmed även risken för smitta för de sköraste i samhället.

Bokning sker genom att du kontaktar din vårdcentral. Är du inte listad, kan du boka tid på den vårdcentral som passar dig.

Det kan komma att bli ett högt tryck på vaccinationsbokningen under måndagen och tisdagen, då många förväntas vilja boka tid. Det kan göra det svårt att komma fram på telefon. Antalet bokningsbara tider är dock så pass många att alla 80 år och äldre som vill vaccineras, kommer att kunna få en tid. Kommer du inte fram på telefon, vänta någon dag och försök igen.

Fas 2:

  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först

  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter

  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter

  • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först

  • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Läs mer om Region Gotlands vaccinationsplan på gotland.se/covidvaccin