Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfälliga vaccinationsmottagningar förbereds på olika platser på Gotland

För att kunna ha vaccinationsmottagningar på olika delar av ön, förbereds nu tillfälliga lokaler för vaccination.

De lokaler som förbereds är:

Fårösundsskolan, Fårösund.

Öja skola, Burgsvik.

Gamla vårdcentralen, Donnersgatan Klintehamn.

Kräklingbo skola, Kräklingbo.

Det är ännu inte aktuellt att öppna upp för vaccination i lokalerna, men när tillgången till vaccin ökar och vaccinationstakten behöver skalas upp, ska lokalerna vara redo.

– Våra vaccinationsmottagningar ska vara tillgängliga och den som vill vaccinera sig ska inte behöva åka långa sträckor för att göra det. Det behöver finnas vaccinationsmottagningar i närområdet, säger processledare för vaccinationssamordningen Ulrica Widange. 

Läs mer om Region Gotlands vaccinationsplan på gotland.se/covidvaccin