Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samtliga särskilda boenden på Gotland vaccinerade mot covid-19

Publicerad 2021-02-08 14:30
Alla särskilda boenden på Gotland har fått sina två doser vaccin mot covid-19. Därtill har personer med hemtjänst eller hemsjukvård vaccinerats med minst en dos.

Det kan fortfarande finnas enstaka individer som inte har haft möjlighet till vaccination, exempelvis på grund av avbokning eller för att de varit nyinflyttade på sitt särskilda boende. När det finns tillgång till vaccin kommer de som vill, få sin vaccination i samråd med sitt boende eller via vårdcentral.

Totalt fram till och med 7 februari har 5930 vaccinationer genomförts på Gotland, varav 1100 dos 2. Vaccination har erbjudits till de grupper som ingår i Fas 1, det vill säga personer som bor på särskilda boenden, personer med hemtjänst eller hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt personer i LSS-boende (boende enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Därtill har vaccination påbörjats i delar av Fas 2, där vaccination inledningsvis genomförts i gruppen 80 år och äldre. Drygt 60 procent av Gotlands befolkning 80 år och äldre har fått minst en dos vaccin mot covid-19.

– Vi fortsätter nu vaccinationen enligt vår vaccinationsplan, med personer i LSS-boende samt fångar upp de personer med hemtjänst eller hemsjukvård som ännu inte har fått en tid, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Leveransplanerna för större volymer vaccin är fortsatt osäkra.

– Vi använder vårt vaccin så effektivt vi kan och förhåller oss till Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, men utan större leveranser av vaccin så kan vi inte hålla en högre vaccinationstakt än vad vi gör idag, säger Christine Senter.