Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av vaccination öppnar för personer som är berättigad insats enligt LSS

Publicerad 2021-02-10 15:30
Torsdag den 11 februari öppnar bokningen av vaccination mot covid-19, för personer som är berättigade insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bokning sker på vårdcentral och gäller personer med insats enligt LSS, vissa insatser enligt socialtjänstlagen samt personer med personlig assistans. Personer som är sammanboende med den som är berättigad insats kan ännu inte boka tid för vaccination. Bokning för personal i dessa verksamheter öppnar inom ett par veckor.

Bokning för vaccination för gruppen 80 år och äldre kommer att öppna igen inom kort.

När vaccinationens fas 2 fortsätter i de övriga prioriterade grupperna kommer ytterligare information om detta.

Så här bokar du som är berättigad insats enligt LSS vaccination mot covid-19:

Du som vill boka tid för vaccination ringer den vårdcentral där du är listad. Om du inte är listad vid någon vårdcentral ringer du den vårdcentral som passar dig.

Läs mer om Region Gotlands vaccinationsplan på gotland.se/covidvaccin

Du kan också följa bokningsläget genom att ringa 0498-26 98 00.