Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland i topp när det gäller vaccination av äldre

Publicerad 2021-02-11 15:30
Under torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten vaccinationsläget i Sveriges regioner och Gotland har störst täckningsgrad i gruppen 65 år och äldre med hemtjänst samt i gruppen 80 år och äldre.

75 procent av personer som är äldre än 64 år och har hemtjänst är nu vaccinerade med minst en dos. Enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten har dock Gotland i den inledande fasen vaccinerat personer med mer omfattande hemtjänst, det vill säga inte innefattat personer med trygghetslarm och matleveranser. I gruppen med mer omfattande hemtjänst har 90 procent vaccinerats.

– Det här visar att vi har en bra kapacitet och ett mycket väl fungerande samarbete mellan olika aktörer. Det är en lång logistikkedja och många steg som ska stämma för att vi ska kunna vaccinera effektivt. Vi har hittat en väg som fungerar, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

I gruppen 80 år och äldre är 61 procent vaccinerade med minst en dos, vilket är klart högre än övriga Sverige. Även i gruppen på säbo, särskilt boende för äldre, ligger Gotland högt i jämförelse med riket i övrigt. 87 procent av personer 65 år och äldre på särskilt boende har fått minst en dos vaccin.

– Det finns en stark vaccinationsvilja på Gotland och det blir snabbt ett stort tryck på vårdcentralerna när vi öppnar bokningarna för vaccination. Men vi hoppas på att det finns en förståelse bland allmänheten att vi inte rår över tillgången till vaccin. Tyvärr är den trånga sektorn just den begränsade tillgången till vaccin, men när större volymer kommer är vi redo att växla upp, säger Christine Senter.

Just nu kan personer som är berättigade insats enligt LSS samt personer med personlig assistans boka tid för vaccination. Bokning sker via vårdcentral.