Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök om skolskjuts

Publicerad 2021-02-18 08:54
Nu har det blivit dags att ansöka om skolskjuts till läsåret 2021/22. Ansökningsperioden är den 19 februari till den 21 mars. (Detta ansökningsförfarande berör dock inte elever i särskola samt tal- och språkklasser).

Om ansökan inte kommer in till oss under den ovan angivna perioden, kan Region Gotland inte garantera skolskjuts till själva skolstarten. Vi tar dock emot ansökningar också efter den angivna perioden och dessa hanteras löpande.

För att ansöka om skolskjuts gå in på www.gotland.se/skolskjutsar

Inloggning görs med e-legitimation eller bank-ID.

Har du frågor om skolskjuts – kontakta kundtjänst på telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (via knappval) måndag-fredag klockan 7.00-17.00 eller e-post: skolskjuts@gotland.se