Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (19 februari)

Publicerad 2021-02-19 14:35
Dagens rapport visar två nya fall av covid-19 på Gotland sedan gårdagen. Därmed har Gotland totalt 2667 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade.

På Visby lasarett får två patienter just nu eftervård på grund av covid-19. Ingen patient är i nuläget i behov av intensivvård.

Nästa rapport kommer på måndag.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages

Det är nu viktigt att alla hjälps åt. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Du har personligt ansvar.                                                             

·    Stanna hemma om du är sjuk

·    Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus

·    Undvik större sociala sammanhang

·    Tvätta händerna ofta

·    Arbeta hemma om du kan

·    Vaccinera dig när det blir din tur – skydda dig själv och andra

Boka tid för testning om du har symtom som kan härledas till covid-19