Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begränsade öppettider pga Covid-19

Med anledning av fortsatt skärpta restriktioner gällande coronapandemin har Regionarkivet stängt för besök fram till den 21 februari 2021

Vår telefontid är öppet som vanligt måndag-fredag klockan 13.00-15.00. Du kan också alltid nå oss via post, e-post och tala in på regionarkivets röstbrevlåda.

Under perioden fram till den 21 februari uppmanar vi dig att ta del av Region Gotlands allmänna handlingar i form av kopior via post eller e-post från oss.

Vid behov går det bra att boka tid för besök hos oss.

Beroende av smittoläget i samhället kan restriktionerna för begränsade öppettider komma att förlängas.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!