Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (5 februari)

Publicerad 2021-02-05 14:02
Dagens rapport visar att vi har 2631 fall av covid-19 på Gotland, det vill säga 8 nya fall sedan gårdagens rapport.

På Visby lasarett vårdas 3 patienter med covid-19 i smittsam fas, samtliga på vårdavdelning. Ytterligare 3 patienter vårdas på eftervård på grund av covid-19. Ingen patient är i nuläget i behov av IVA-vård.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

Från och med den 4 februari finns det ett telefonnummer, 0498-26 98 00, att ringa för att få den senaste informationen om bokningsläget kring vaccinationen mot covid-19.

Det finns alltså just nu ingen möjlighet att boka tid för vaccination. När vi har tillgång till mer vaccin öppnar vi upp för fler bokningsbara tider.

Det är nu mycket viktigt att alla fortsätter att hjälps åt så att vi tillsammans kan bromsa smittan.

En del i att bromsa spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, undvika trängsel och tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att lämna prov för att veta om du har covid-19 som också är ett led till att smittspårning kan ske.

Du bokar tid via 1177.se och välj provtagning för covid-19 i Region Gotland. 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Link to information in other languages