Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Plan 3 på Almedalsbiblioteket kommer att stängas tillfälligt

Publicerad 2021-02-05 13:47
Plan 3 på Almedalsbiblioteket kommer att vara avstängt för besök från och med 18 februari och cirka 4 veckor framåt på grund av mattläggning. Det innebär att vissa utrymmen och material inte går att nå under de veckorna.

Följande utrymmen och material kommer inte att gå att nå:

  • Grupprummen på plan 3 (studenter har dock access via Campus Gotland)
  • Tysta läsesalen
  • Forskarrummet med mikrofilmsläsare, databasen Svenska dagstidningar samt släktforskardatorn.
  • Gotlandica-avdelningen
  • Facklitteratur på avdelning A-E samt I-X.
  • Läsplatser
  • Informationsdisk, plan 3
  • Ett mindre antal bokningsbara datorer flyttas ned till plan 2. Vi erbjuder möjlighet till utskrifter/kopiering och scannning på plan 2.

Kontaktinformation:

E-post allmänheten: info.almedalsbiblioteket@gotland.se
E-post studenter:
almedalsbiblioteket@ub.uu.se
Telefon: 0498-299000

Öppettiderna för plan 2 i biblioteket och foajén påverkas inte, det vill säga de kan användas som vanligt.