Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättnader för föreningsledd verksamhet - ungdomar födda 2002 och senare får börja träna inomhus

Publicerad 2021-02-05 11:20
Utifrån ändrade rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten öppnas från och med 6 februari möjligheten för föreningsledd verksamhet i våra anläggningar. Detta gäller för ungdomar födda 2002 och senare, såvida det sker på ett smittsäkert sätt. Simhallar och ishallar fortsätter att vara stängda för allmänheten.
För övrig verksamhet är regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendation att icke nödvändiga verksamheter fortsatt ska hållas stängda. Detta framför allt på grund av flera förekomster av muterade virus.
 
Vi måste fortsatt hålla nere våra kontaktytor, så att vi inte får en tredje våg. Region Gotland följer rekommendationerna, även om vi hittills är förskonade från mutationer. Detta innebär bland annat att ishallar och simhallar är fortsatt stängda för allmänhetens åkning och bad.
 
De privata anläggningarna omfattas av pandemilagen och övriga rekommendationer. 
 
Restriktionerna gäller från den 6 februari till och med den 21 februari.