Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsomyndigheten förtydligar prioritering vid vaccination mot covid-19

Region Gotland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, där de som löper störst risk att bli svårt sjuka i covid-19 vaccineras först.

Den 4 februari uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin prioriteringsordning och förtydligade vilka grupper som innefattas i Fas 2 och Fas 3.

Fas 2 innefattar nu personer 65 år och äldre (tidigare 70 år och äldre) där de äldsta vaccineras först. 

Fas 3 innefattar nu personer 60-64 år där de med riskfaktorer vaccineras först. Här innefattas även personer 18-59 år med riskfaktor samt personer med tillstånd som innebär svårighet att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Folkhälsomyndighetens hela prioriteringsordning hittar du här.

Tidigare meddelade Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 rekommenderas att användas till personer upp till 65 år.

- Den tidigare planen att vaccinera de äldsta först kommer att bli förskjuten utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men vi gör det vi kan för att den här gruppen ska kunna vaccineras så snart som möjligt. Vaccinationstakten beror på begränsad tillgång till vaccin, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Just nu går det inte att boka tid för vaccination. Håll dig uppdaterad på bokningsläget via gotland.se eller genom att ringa informationstelefonen för vaccinering på Gotland, på telefonnummer 0498-26 98 00.

Det går inte heller att ställa sig på en väntelista för att få del av eventuella restdoser. Det är vårdcentralen som kallar berörda.