Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (4 februari)

Publicerad 2021-02-04 14:24

Dagens rapport visar att vi har 2623 fall av covid-19 på Gotland, det vill säga 3 nya fall sedan gårdagens rapport.

På Visby lasarett vårdas 3 patienter med covid-19 i smittsam fas, samtliga på vårdavdelning. Ytterligare 3 patienter vårdas på eftervård på grund av covid-19. Ingen patient är i nuläget i behov av IVA-vård.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

Från och med den 4 februari finns det ett telefonnummer, 0498-26 98 00, att ringa för att få den senaste informationen om bokningsläget kring vaccinationen mot covid-19.

Det finns just nu ingen möjlighet att boka tid för vaccination. När vi har tillgång till mer vaccin öppnar vi upp för fler bokningsbara tider.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Varning för bedrägerier gällande corona och vaccinationer

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige. Det är viktigt att känna till det eftersom det just nu råder risk för bedrägerier och försök till bedrägerier, kopplade till coronavaccinationer.
Läs mer om bedrägerierna och vad du behöver tänka på https://www.gotland.se/109714