Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdatering av gotland.se i kväll

Publicerad 2021-02-04 14:00
I kväll, den 4 februari, kommer Region Gotlands hemsida att uppdateras. Det innebär att hemsidan kommer att ligga nere, det vill säga inte kunna nås, av besökare under en kort stund.

Uppdateringen beräknas pågå mellan 20.00 och 20.15.