Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (3 februari)

Publicerad 2021-02-03 15:01
Dagens rapport visar att vi har 2620 fall av covid-19 på Gotland, det vill säga 5 nya fall sedan gårdagens rapport.

På Visby lasarett vårdas 4 patienter med covid-19 i smittsam fas, samtliga på vårdavdelning. Ytterligare 2 patienter vårdas på eftervård på grund av covid-19. Ingen patient är i nuläget i behov av IVA-vård.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

Från och med den 4 februari finns det ett telefonnummer, 0498-26 98 00, att ringa för att få den senaste informationen om bokningsläget kring vaccinationen mot covid-19. Läs mer


Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset

Det är nu mycket viktigt att alla fortsätter att hjälps åt så att vi tillsammans kan bromsa smittan.

Du har personligt ansvar att:         

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan
  • Testa dig om du har symtom